GVB halen

“Je GVB halen” zijn zowat de meest gebruikte woorden van beginnende golfers. Wat moet ik doen om mijn GVB te halen? Wat moet ik kunnen? Wie beslist of ik genoeg kan?

Het golfbrevet of golfvaardigheidsbewijs of GVB is zowat het “rijbewijs” op de golfbaan. Elke beginnende golfspeler dient door het afleggen van enkele examens / testen te bewijzen dat hij/zij de spelregels kent en het spel kan spelen.

Federatiekaart
Om uw GVB te halen dient u gefedereerd te zijn. Deze federatiekaart geeft u de mogelijkheid om uw handicapbeheer op te volgen via uw federatienummer. Bovendien bent u verzekerd wanneer u het terrein opgaat.

Het behalen van een GVB verloopt in 3 onderdelen:

  • Theoretische proef
  • Chip & Put en Lange slagen
  • Afleggen van de terreinproef

Bij de theoretische proef wordt er gepeild naar de kennis van de etiquette en de golfregels. U kan de golfregels eenvoudig terugvinden in de geïllustreerde regelboekjes, die u kan aankopen op het secretariaat. Eveneens is het gratis regel-boekje daar te verkrijgen.

Indien u denkt klaar te zijn om het theoretisch examen af te leggen, kan u dit doen via de APP van Golf Vlaanderen… Het examen is digitaal en u moet minimum 3 keer 8/10 behalen.  Is dit gelukt?  Geef  ons secretariaat dan een seintje.

Voorbeeldexamens
Nadat u de regels een paar keer hebt doorgelezen, kan u voorbeeldexamens oefenen op volgende website:
http://www.golfvlaanderen.be of www.ngfgolfregelexamen.nl

Nadat u uw theoretisch examen hebt afgelegd, hebt u waarschijnlijk ook baanpermissie gekregen en kan u zich beginnen voorbereiden voor de praktische proeven. Laat je begeleiden door een pro als je niet zeker bent van jezelf.

Het afleggen van de praktische proeven gebeurt onder begeleiding van een pro die je zelf uitkiest. Het is onze missie om beginners in de golf optimaal te begeleiden bij het behalen van hun golfvaardigheidsbewijs. Aarzel dus zeker niet om hulp en informatie in te winnen in ons secretariaat.

“Je GVB halen” wordt zo een piece of cake 🙂

Ben je beginner? Start dan eerst met onze starterslessen. Een goede basis is vereiste om goed te kunnen golven.