Het Gras Gezond Houden Is Niet Altijd Evident

17.10.2016

De weerkundige herfst heeft al enkele weken zijn intrede gedaan, maar dat is nog niet te merken aan de temperaturen. Gelukkig maar, want het klimaat heeft ons zeker parten gespeeld dit seizoen. Na een slechte seizoensstart hebben we te maken gehad met zeer wisselende weersomstandigheden, droogte en wind afgewisseld met neerslagperiodes hebben het de greenkeepers niet gemakkelijk gemaakt.

AGS staat bekend om haar mooi onderhouden terreinen, maar nu hebben we het hoofd moeten bieden aan de natuurelementen.  Een schimmel heeft zich gemanifesteerd tijdens de zomermaanden, wanneer beregenen noodzakelijk bleef.  Net de omstandigheden waar een schimmel zich mee uitbreidt. De curatieve behandeling van een schimmel in de zomermaanden verloopt dan ook zeer moeizaam.

handprikkenmet de hand prikkenHet “goede” nieuws is dat de zwakste grassen zijn aangetast, waardoor er ruimte komt om door te zaaien met de gewenste grassoorten.  Onze greenkeepers hebben alles in het werk gesteld om deze plekken meerdere malen bij te zaaien.  Een heel intensief werkje: Eerst moeten er minuscule gaatjes geprikt worden.  Dit doen we met een manuele prikker.  Er worden telkens zoveel mogelijk gaatjes gemaakt om de graszaden in te vegen.  Dit is zeer arbeidsintensief.

Daarna worden de zaden gestrooid.    De graszaden voor een green zien er ietwat anders uit dan die voor een tuin of voetbalveld. De soort die wij gebruiken heeft uitstekende eigenschappen voor gebruik op golfgreens:  ze hebben een goede betredingstolerantie, kunnen goed tegen kort maaien, vormen stolonen (uitlopers voor een dichte grasmat) en hebben een betrekkelijk goede droogtetolerantie.

Dankzij deze eigenschappen zijn deze soorten minder gevoelig voor schimmels.  Is het jullie opgevallen dat de nieuwe greens 2 en 6 quasi geen schade vertonen door deze schimmels?  Let dan nu goed op: dit is verplichte lectuur voor elke golfspeler:

Open plekken in een green worden ingenomen door zaden van andere grassen.  We maaien de greens zeer kort, waardoor de greengrassen niet in bloei komen te staan, dus geen rondvliegende zaden.  In de omgeving van de greens komen de grassen wel in bloei.  Deze zaden worden meegenomen door de wind, golfschoenen of grasmaaiers.  De open plekken die op de greens ontstaan worden snel ingenomen door een andere agressievere soort gras, namelijk Poa Annua.  In greenkeepersjargon, “straatgras”.  Dit straatgras kan zeer goed tegen kort maaien, kan goed tegen betreding, maar wortelt zeer ondiep en  kan dus niet goed tegen droogte en is zeer ziektegevoelig.

Bovendien overleeft het niet bij aanhoudende vorst. Straatgras in een green kan prima zijn onder bepaalde omstandigheden, maar is een miserie wanneer het misgaat.  Hoe komen deze open plekken dan in de green?  Spikemarks, onherstelde pitchmarks, droogteschade, schade door regenwormen, vogels die in een green prikken etc.

U leest het, u hebt als golfspeler ook een belangrijke verantwoordelijkheid hierin.  Weinig spelers weten dat de etiquetteregels in de golfsport verder gaan dan een beleefdheidshandeling tov. volgende spelers (idem dus voor het terugleggen van divots tov. onkruiden zoals b.v. paardenbloem in een fairway). Op oudere greens zie je dan meestal een grasoppervlak dat samengesteld is uit een bepaald percentage straatgras en struisgras (of roodzwenk op linksbanen). Straatgras kan ook bloeien (zaadvorming) wanneer het zeer kort gemaaid is.

Dit zie je ook op de volgende foto:

greenkeeping

graszaad

Op deze foto zie je goed dat een pitchmark wordt ingenomen door straatgras. Op volgende foto kan je het verschil zien in zaden: Links zie je het graszaad voor Tees en fairways, voetbalvelden en tuinen (engels Raaigras en Veldbeemdgras) en rechts zie je het graszaad voor de greens, nl.  Agrostis Stolonifera, of “kruipend struisgras”.  Het is bijna stof.  Het duurt dan ook lang vooraleer dit gras gekiemd is en bovenuit de green priemt.

Op 10 oktober gaan we dan alles prikken en bezanden. We doen dit om de waterdoorlaatbaarheid te bevorderen en om de wortelgroei naar beneden te stimuleren.  Bij deze gelegenheid zaaien we opnieuw gewenste grassoorten door in de gemaakte gaatjes.

De beelden spreken voor zich welk effect we veroorzaken in de bodem:

resultaat-prikken-2resultaat-prikken

Het water en de wortels vinden een weg door de storende bodemlagen. En op volgende foto zie je dan het beoogde resultaat.  Je moet goed kijken op de foto net links van het midden. Daar zie je nieuw gras priemen uit een gaatje.  Dit is een 4-tal weken na het holprikken op de greens.

Dit artikel heb ik met plezier geschreven “back to the roots” en dat mag je zowel letterlijk als figuurlijk interpreteren.

Kris Van Ingelgem

Alle nieuws