NIEUW aanbod voor G-sporters + Wat meer informatie over wie nu in aanmerking komt hiervoor…

30.11.2022

Bij AGS zetten we graag in op inclusie. Ook voor G-sporters. 

Tot nu toe hadden we echter enkel een groepsaanbod voor onze G-golf jeugd. We kondigen graag aan dat we recent gestart zijn met een EXTRA aanbod van lessen voor AL onze G-golfers (dus zowel voor de jeugd als de volwassenen!).  Dit aanbod komt in de plaats van de korting die we gaven aan onze G-sporters. 

Dit wil zeggen dat G-sporters die lid zijn bij AGS 11 EXTRA lessen per jaar zullen krijgen. De eerste 2 lessen zijn ondertussen al achter de rug. 

Deze G-golf groepslessen gaan telkens door op de laatste zondag van de maand (uitgezonderd december). 

De eerstvolgende lessen zullen doorgaan op:

 • zondag 29/1/2023
 • zondag 26/2/2023
 • zondag 26/3/2023
 • zondag 30/4/2023
 • zondag 28/5/2023
 • zondag 25/6/2023
 • zondag 30/7/2023
 • zondag 27/8/2023
 • zondag 24/9/2023
 • zondag 29/10/2023
 • zondag 26/11/2023

Lessen gaan door van 12 uur tot 13 uur.  

Volgende voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te komen als G-golfer bij AGS:

⭕ AUTISME

⭕ FYSIEKE BEPERKING (zonder rolstoel!)

⭕ CHRONISCHE AANDOENING 

= langdurige aandoening met meestal een langzame progressie zoals o.a.: 

⭕ kanker

⭕ hart- en vaatziekten

⭕ reuma

⭕ diabetes

⭕ longziekte

⭕ dementie

⭕ Parkinson

⭕ andere: …………………..

⭕ AUDITIEVE BEPERKING

Let op: indien een tolk nodig is, dan breng je die zelf mee

⭕ PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

(Wanneer deze problemen je persoonlijk en sociaal functioneren op langere termijn verstoren)

⭕ VERSTANDELIJKE BEPERKING

Belangrijk: We bekijken steeds de mogelijkheden om in groep les te volgen. Vandaar dat we eerst altijd een gratis initiatieles voorzien bij onze golfpro Alain. Alain kan dan bekijken wat jouw mogelijkheden zijn en of deze groepslessen haalbaar zijn voor jou. 


De EXTRA lessen voor G-golfers kunnen enkel worden gegeven aan leden (en countryleden) van AGS.
na het ontvangen van een medisch attest waaruit blijkt dat de kandidaat-golfer in aanmerking komt voor het G-golf aanbod OF dit ingevuld document:medische verklaring deelnemer G-golf
een ingevuld en ondertekend attest lessenreeks: invuldocument lessenreeks G-golf

Meer informatie kan je steeds bekomen bij Ann, Alain of Bie.

Dit aanbod kunnen we doen dankzij de ondersteuning van Sport Vlaanderen.

Alle nieuws